Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

BuurtVereniging Hulst – Skandia is een communitysite van de buurtvereniging zonder commercieel oogpunt. Een communitysite is een gemeenschappelijke “virtuele” ontmoetingsplaats voor mensen die met anderen binnen een community willen communiceren en informatie willen. U bepaalt zelf of u zich aanmeldt om hieraan deel te nemen. De community bepaalt of u wordt geaccepteerd.

U bepaalt welke informatie u op de site plaatst. De informatie kan worden geplaatst op het afgeschermde deel van de site dat enkel gebruikt kan worden door de leden van de betreffende community. De informatie kan worden geplaatst op het openbare deel van de site en is dan zichtbaar voor iedereen die deze site en verzamelsites bezoekt.

De community erkent dat door plaatsing van content op het afgeschermde deel voor medeleden en op het openbare deel voor iedereen, content beschikbaar wordt gesteld die gebruikt, verspreid en vermenigvuldigd kan worden. BuurtVereniging Hulst – Skandia aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie die u plaatst is altijd een kopie van het origineel. U blijft verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en (on)rechtmatigheid van de door u geplaatste en mogelijk door derden vanuit het openbare deel van uw site of door medeleden vanuit het afgeschermde deel, doorgeplaatste informatie.

Onder informatie verstaan we documenten, foto’s, muziek, video, nieuwsberichten, rss feeds, chat- en twitterberichten en andere hier niet genoemde content die geplaatst wordt.

Account, Profiel, Klant- en lidmaatschapgegevens.

Als lid van een community hebt u een gebruikersnaam en een hieraan gekoppeld door u gekozen wachtwoord. Met deze accountgegevens hebt u toegang tot het afgeschermde deel van een site nadat uw aanmelding door de communitysite is geaccepteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met dit wachtwoord.

Als u lid wordt van een communitysite maakt u een profiel aan waarin u informatie over u zelf kunt plaatsen. De profielgegevens zijn zichtbaar voor de deelnemers van de communities waarbij u bent aangesloten. De gegevens staan in het afgeschermde deel van de communitysite. Zo weten de medeleden van uw community wie u bent en wat uw interesses zijn.

Het is niet verplicht om alle gegevens van het profiel in te vullen. Wel is verplicht een schermnaam en uw e-mailadres op te geven U kunt uw profiel altijd aanpassen. De communities waarvan u lid bent kunnen van u aanvullende gegevens vragen om te kunnen deelnemen.

Deelnemers van een community zijn altijd herkenbaar. Zichtbaar is wie informatie, reacties en content plaatst op het afgeschermde en openbare deel van de site en op verzamelsites.

Om het gebruik van de sites van BuurtVereniging Hulst – Skandia voor u makkelijk te maken gelden uw profiel- en accountgegevens voor alle communitysites van BuurtVereniging Hulst – Skandia waarbij u na uw aanmelding door de communitysite bent geaccepteerd.

Wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik wordt gemaakt van uw accountgegevens dient u dit zo spoedig mogelijk te melden zodat wij met u de nodige maatregelen kunnen nemen.

Alle ingevulde gegevens uit uw profiel worden opgenomen in de gebruikersadministratie van BuurtVereniging Hulst – Skandia. U geeft toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten en voor het toezenden van informatie.

Automatisch verzamelde informatie, Verstrekken gegevens aan derden en Veiligheid.

BuurtVereniging Hulst – Skandia verzamelt per communitysite en van de verzamelsites van BuurtVereniging Hulst – Skandia statistische gegevens over het gebruik. Deze anonieme gegevens worden gebruikt voor het aanpassen van BuurtVereniging Hulst – Skandia en om in te spelen op de wensen van gebruikers van sites. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het genereren van inkomsten zoals bijvoorbeeld uit reclame, subsidie en het doen van aanbiedingen per buurt, stadsdeel.

Wij zullen de aan uw account gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van fraude of misbruik kunnen de persoonsgebonden gegevens aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgenomen in uw profiel of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. Voor algemene vragen of verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwe inzichten en commentaren van deelnemers en derden kunnen leiden tot aanpassing van deze privacyverklaring.

BuurtVereniging Hulst – Skandia
Nieuwenpolder 26
5662VJ Geldrop

Deel deze pagina: