Nieuwsbrief selectiebijeenkomst wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst

Beste inwoners van de wijk Skandia-Hulst,

Op 26 augustus heeft de laatste (selectie)bijeenkomst plaatsgevonden voor het wijkontwikkelingsplan van uw wijk.

Deel dit bericht