Verslag digitale input wijkontwikkelingsplan Skandia Hulst fase 2, thema: Zorgzame buurt vol activiteiten

Beste inwoner van de wijk Skandia-Hulst,

Helaas zagen wij ons door de Corona maatregelen genoodzaakt om de laatste themabijeenkomst over het thema “Zorgzame buurt vol activiteiten” niet door te laten gaan.

Daarop hebben wij  besloten om uw input qua ideeën en oplossingen voor dit thema digitaal te inventariseren. Inmiddels is de reactietermijn gesloten en hebben wij de ingestuurde ideeën en oplossingen verwerkt in bijgaand verslag.

Deel dit bericht