Website voor coronahulp

Beste buurtgenoten,

Er ontstaan overal allerlei mooie initiatieven op straat-, wijk- en dorpsniveau om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd
Wij wijzen jullie graag op de website www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl/coronahulp . Op deze website zie je bovenaan een kopje ‘coronahulp’ en wat lager is ook een kopje ‘Corona kom in actie’.
Als mensen meer willen en kunnen betekenen dan kunnen ze het daar ook aangeven. Ook hulpvragen worden hier verzameld.

Deel dit bericht