Verslag bijeenkomst wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst, fase 2 van 3 en 4 maart- thema Groen, Gezond en Toekomstbestendig

Beste bewoner van de wijk Skandia-Hulst,

Tijdens de wijkbijeenkomsten op 3 en 4 maart zijn wij samen met u na gaan denken over verbeteringen, oplossingen en activiteiten voor een aantal onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens de inventarisatie van het thema Groen, Gezond en Toekomstbestendig (fase 1).

De ideeën/oplossingen die daarbij geopperd zijn vind u terug in bijgaand verslag.

Deel dit bericht