Verslag bijeenkomst wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst, fase 2 van 11 en 12 februari – thema Veilg en Bereikbaar

Beste bewoner van de wijk Skandia-Hulst,

Tijdens de wijkbijeenkomsten op 11 en 12 februari zijn wij samen met u na gaan denken over verbeteringen, oplossingen en activiteiten voor een aantal onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens de inventarisatie van het thema Veilig en Bereikbaar (fase 1).
De ideeën/oplossingen die daarbij geopperd zijn vind u terug in bijgaand verslag.

Deel dit bericht