Uitkomsten van themabijeenkomst Veilig en Bereikbaar voor wijkontwikkelingsplan

Beste bewoner van de wijk Skandia-Hulst,

Tijdens de themabijeenkomst Veilig en Bereikbaar op woensdag 15 jan en donderdag 16 jan. zijn ervaringen over het wonen in de wijk Skandia-Hulst gedeeld.

Dankzij deze inbreng hebben we heel veel informatie opgehaald over de wijk.
De vragen en opmerkingen hebben wij inmiddels zorgvuldig geïnventariseerd en bekeken.

Deel dit bericht