Praat mee met DGG over onze wijk op de wijkbijeenkomst Skandia Hulst

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft

Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is.  

Deel dit bericht